Isbrytning på Sigtunafjärden, Skarve, Ängsöfjärden och Görveln


Norrvatten har de senaste veckorna lagt en vattenledning från Upplands Bro till Sigtuna och vidare upp till Venngarn. Norrvatten har i god ordning sökt de tillstånd som behövs och fått ett OK från Länsstyrelsen att utföra detta. Rännan mellan Sigtuna och Upplands Bro kommer att hållas öppen hela veckan för att entreprenören med dykare ska kunna inspektera vattenledningsrören

Den första bogserbåten Juho körde fast pga istjockleken vilket har medfört att en större bogserbåt (JA ENHORNING, https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:322382/ship_name:JA_ENHORNING)just nu (21/1 kl 17.22) bryter isen upp mot Sigtuna i 3 knops fart.


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka