bruten isränna


Ränna kommer att brytas från Björkö Varv ( Edsviken, Väddö ) till Kapellskär under Tisdag eftermiddag 20-feb, 2018 med Bogserbåten Röjvik, telefon till fartyg 070-7434026
 planerad resa :
Björkö Varv Edsviken, sundet Vätö-Björkö, via Gräddö Asken, Lidö, via Tjocköfjärden till Kappelskär.

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka